Varstvo osebnih podatkov

Inetis d.o.o. (matična številka podjetja 1331680000, id za DDV SI59827513) s sedežem na naslovu Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, Slovenija, v vlogi upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju "GDPR"), obvešča vse obiskovalce spletne strani www.whistler.si (v nadaljevanju "spletna stran", "izdelek"), svoje stranke in poslovne partnerje, če so fizične osebe, ali zaposlene pri svojih strankah in poslovnih partnerjih, ali iskalce zaposlitve (v nadaljevanju imenovane "Posamezniki" ali "vi") o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Inetis d.o.o. (v nadaljevanju imenovano "Upravljavec") je odgovorno za obdelavo osebnih podatkov.

Kontakti

  • naslov: Inetis d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, Slovenija,
  • elektronska pošta: o elektronski pošti na naslovu info@whistler.si
  • kontaktni obrazci na spletni strani.

Ta politika ne velja za obdelavo osebnih podatkov povezanih z uporabo našega izdelka, platforme whistler, ki se uporablja za prejemanje in shranjevanje sporočil in dokumentov tretjih oseb (prijaviteljev, žvižgačev)  in/ali poddomen domene whister.si, ki jih stranke uporabljajo za notranje prijavne poti.

Trudimo se zagotoviti ustrezne informacije o zasebnosti v zvezi z vašo običajno uporabo spletne strani. Če potrebujeta kakršnekoli druge informacije v zvezi s politiko zasebnosti nas prosim kontaktirajte.

Podatke o vas lahko zbiramo, če obiščete našo spletno stran ali nameravate uporabiti naš izdelek ter z nami sklenete pogodbo ali kako drugače stopite v stik z nami z namenom poizvede o izdelku. 

Prav tako nam lahko osebne podatke posreduje po telefonu, e-pošti ali na drug način, ki ga omogoča spletna stran.

Na spletni strani ne uporabljamo piškotkov.

Podatki, ki jih zbiramo so:

Za zaposlene, člane in/ali pooblaščene osebe novo registriranih poslovnih partnerjev

Podatki o identifikaciji (zlasti ime, priimek kontaktne osebe, matična in davčna identifikacijska številka podjetja)
Kontaktni podatki (zlasti naslov za dopisovanje, e-poštni naslov, telefonska številka)
Podatki za obračun in plačilu storitev (zlasti številka računa in podatki o banki)
Podatki iz medsebojne komunikacije

Inetis d.o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Za poslovne partnerje - fizične osebe

Podatki o identifikaciji (zlasti ime, priimek, sedež ali uradna registracija, matična in davčna identifikacijska številka samostojnega podjetnika)
Kontaktni podatki (zlasti naslov za dopisovanje, e-poštni naslov, telefonska številka)
Podatki za računu in plačilu storitev (zlasti številka računa in podatki o banki)
Podatki iz medsebojne komunikacije

Inetis d.o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Obiskovalci spletne strani

Podatke zbiramo le v okviru beleženja dostopov v dnevnike spletnega strežnika. Podatkov v povezavi z uporabo našega izdelka, platforme whistler.si ne zbiramo. Piškotkov stran ne uporablja.

V dnevnike dostopov spletnega strežnika se v okviru brskanja po spletni strani beležijo IP obiskovalca, čas dostopa in identifikacijski niz (UA brskalnika, User-Agent je značilen niz, ki omogoča strežnikom in prepoznati aplikacijo, operacijski sistem, proizvajalca in/ali različico zahtevajočega uporabniškega agenta). Podatki ob brskanju po straneh za prijavo nepravilosti pa se nikoli ne zbirajo.

Inetis d.o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Zaposleni in člani organov podjetja ali sodelavci, s katerimi ima podjetje sklenjeno pogodbo

Identifikacijski podatki (zlasti ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča ali prebivališča ali sedeža).
Kontaktni podatki (zlasti naslov za korespondenco, e-poštni naslov, prijava v platformo FaceUp, telefonska številka).
Informacije o delodajalcu ali odnosu s stranko ali poslovnim partnerjem
Podatki iz medsebojne komunikacije

Inetis d.o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Iskalci zaposlitve:

Identifikacijski podatki (zlasti ime, priimek, datum rojstva ali številka rojstnega lista / če je potrebno /, naslov stalnega prebivališča ali prebivališča).
Kontaktni podatki (zlasti naslov za korespondenco, e-poštni naslov, telefonska številka).
Podatki iz medsebojne komunikacije, ki jih je prosilec zagotovil ob izražanju zanimanja za zaposlitev.

Inetis d.o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Obdelava zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Zavezani smo k izpolnjevanju določenih obveznosti, ki jih predpisujejo zakoni. Če vaše osebne podatke obdelujemo zaradi tega razloga, vaše privolitve za obdelavo podatkov ni potrebno pridobiti. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, ki je v času priprave tega dokumenta naslednja:

Obligacijski zakonik (OZ)
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1)

Vaše osebne podatke na tej pravni podlagi hranimo največ 10 let (plus tekoče leto) po izdaji zadnjega dokumenta v zvezi z vašimi naročili.

Inetis d. o.o.: Nadzornik in obdelovalec.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Vsak posameznik ima številne pravice v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov. Te pravice vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, pravico do prenosa podatkov, pravico do ugovora in pravico do pritožbe.

Podjetja imajo določene pravice in obveznosti glede obdelave osebnih podatkov, vendar imajo tudi posamezniki svoje pravice. 

Pravica do seznanitve vključuje pravico, da izveste, katere podatke o vas zbiramo, za kakšne namene in kako dolgo jih obdelujemo, od kje pridobivamo vaše osebne podatke, kdo jih prejema, kdo poleg nas obdeluje vaše podatke in kakšne so vaše druge pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če niste prepričani, katere osebne podatke o vas zbiramo, lahko od nas zahtevate potrdilo o tem, ali vaše osebne podatke zbiramo ali ne, in če jih zbiramo, imate pravico do seznanitve s temi podatki. Prav tako lahko zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri čemer vam bomo prvo kopijo zagotovili brezplačno, vsako nadaljnjo pa proti plačilu.

Pravica do popravka omogoča, da zahtevate popravek vaših osebnih podatkov, če opazite, da so napačni ali nepopolni.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

V nekaterih primerih imajo posamezniki pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov. Če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov, se bodo osebni podatki izbrisali v najkrajšem možnem času:

  • osebnih podatkov ni več treba obdelovati za namene, za katere so bili zbrani,
  • posameznik je umaknil soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za katere je bilo soglasje nujno, in drugi zakonski razlogi za nadaljnjo obdelavo ne obstajajo,
  • posameznik uveljavlja pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitega interesa, in ni več razlogov za nadaljnjo obdelavo podatkov,
  • posameznik meni, da obdelava osebnih podatkov ni več skladna s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

Vendar pa morajo posamezniki upoštevati, da izpolnitev katerega koli od teh razlogov ne pomeni, da bodo vsi osebni podatki takoj izbrisani. Poleg tega pravica do izbrisa osebnih podatkov ne velja, če je obdelava osebnih podatkov še vedno nujna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali za določanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Uporabniki imajo v določenih primerih poleg pravice do izbrisa tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica uporabnikom omogoča, da zahtevajo, da se njihovi osebni podatki v določenih okoliščinah posebej označijo in izvzamejo iz kakršne koli nadaljnje obdelave. Učinek omejitve obdelave podatkov je časovno omejen, v nasprotju s pravico do izbrisa, ki je trajna. Obdelava osebnih podatkov mora biti omejena v naslednjih primerih:

Če uporabnik spodbija točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo o tem, kateri podatki so pravilni. Če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (na primer, prekoračimo predviden obseg), vi pa raje izberete omejitev obdelave namesto izbrisa podatkov. Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za zgoraj navedene namene, vendar jih vi potrebujete za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov. Če vložite ugovor proti obdelavi podatkov moramo v času obravnave vašega ugovora omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Podjetje je dolžno zagotoviti prenos osebnih podatkov posameznika v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki, če so bili obdelovani na podlagi soglasja ali pogodbe. Možen je enostaven prenos avtomatizirano obdelovanih podatkov.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Posameznik ima pravico do ugovora proti obdelavi svojih osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679, ter do ugovora proti  obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora proti trženju, bo podjetje prenehalo z obdelavo podatkov za ta namen. V primeru drugih ugovorov, bo podjetje ravnalo enako, če ni zakonskih razlogov, ki prevladajo nad pravicami posameznika ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima tudi pravico, da v primeru, ko meni, da so njegovi osebni podatki neupravičeno obdelovani oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vloži pritožbo pri pristojnem organu. Informacijski pooblaščenec je pristojni organ, ki prejema pritožbe na naslovu Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. 

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic ne vpliva na pravico posameznika do vložitve pritožbe.

Čas imate
do 23. maja

00
dni
00
ur
00
minut
00
sekund

Za podjetja z 250 zaposlenimi je 23. 5. 2023 zakonsko določen datum, do katerega je potrebno urediti varno in zaščiteno notranjo prijavno pot za žvižgače. Whistler.si je celovit sistem podpore žvižgačem za slovenska podjetja in ustanove , ki že deluje v šestih državah.

Hvala.
Oops! Something went wrong while submitting the form.